Training

Presentatie

Wij bieden maatwerktrainingen op het gebied van loopbaanontwikkeling en -professionalisering. Daarnaast hebben onze trainers ervaring op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, interpersoonlijke relaties, presentatievaardigheden, gespreksvaardigheden en conflicthantering. Wij geloven alleen in het geven van een training die is ontworpen naar de behoefte van zowel de opdrachtgever als de trainees. Wij gaan dus graag met je in gesprek!

Hier kun je voorbeelden zien van onze ervaringen met het geven van specifieke trainingen.

Succesvol Solliciteren Ontspannen Presenteren
Tijdens deze training gaan we aan de slag met de twee basisvragen van het sollicitatieproces. “Wat wil je en hoe krijg je dit?”. Heel concreet leer je een goede motivatie en opvallend CV op te stellen. We helpen je dit tekstueel vorm te geven en jou op je juiste manier over te laten komen.

Maar we beginnen moeilijker. Namelijk met het opstellen van jouw doelen en visie voor de toekomst. Wij geloven dat, zelfs in deze rigide arbeidsmarkt, je het beste kunt beginnen bij de vraag: hoe wil jij je ontwikkelen en wat wil je bereiken? Vacatures zoeken en solliciteren is niet de enige weg. Doen wat je leuk vindt, zelfstandig projecten opzetten, freelancen, kortom jezelf blijven ontwikkelen is niet alleen aantrekkelijk voor een toekomstige werkgever maar brengt je ook verder in je professionele ontwikkeling.

Na het volgen van deze training ga je met vernieuwde energie door. Je plan van aanpak ligt er en je weet wat je moet doen wanneer het tegenzit of wanneer jij je laat weerhouden door angsten of mogelijke obstakels die je ziet. Je hebt helder hoe jij je netwerk kunt gebruiken en hoe je blijft doen wat je leuk vindt.

“Hoe maak ik mijn presentatie concreet en boeiend?”, “Hoe bereid ik mij zo efficiënt mogelijk voor?”, “Hoe leer ik ontspannen en met meer plezier presenteren?”

Bovenstaande vragen en meer beantwoorden we tijdens de training Ontspannen Presenteren. We gaan kijken naar jouw persoonlijke leerdoelen. Hoe maak jij gebruik van je stem, je houding en eigen stijl om een goede presentatie neer te zetten. We gaan aan de slag met jouw individuele werkpunten. Daarnaast leer jij je sterke kanten extra te ontwikkelen en in te zetten. Feedback van je groepsgenoten is hierbij één van de belangrijkste tools die we gebruiken. Hoe kom jij over op anderen en hoe ervaar jij dit zelf. Oefening en herhaling staan in deze praktische training centraal. Je leert in een snel tempo een presentatie voor te bereiden en een concreet verhaal over te brengen.

Na het volgen van deze training presenteer je met meer rust en vertrouwen. Je bent je meer bewust van jezelf en hoe jij op anderen over wil komen. Dit leidt tot meer plezier in het presenteren doordat je maximaal gebruik weet te maken van je eigen stijl.

 

Gesprekstechnieken in het hoger onderwijs Actie en Reactie
Het doel van de training is docenttutoren een basis aan gesprekstechnieken mee te geven. Gedurende de training worden de deelnemers op theoretisch en praktisch niveau voorbereid op voortgangs- en reflectiegesprekken met studenten.

De focus ligt op het maken van contact met als doel studenten te inspireren en te activeren om zichzelf te blijven ontwikkelen. We gaan aan de slag met herkenbare voorbeeldscenario’s en eigen inbreng van de deelnemers. Hierbij werken we met efficiënte rollenspellen en concrete interventies.

Na het volgen van deze training hebben de deelnemers in snel tempo concrete kennis en vaardigheden opgedaan. Deze zijn direct toepasbaar in de praktijk. Ook is er kennisoverdracht geweest met collega’s en hebben de deelnemers bij en van elkaar kunnen zijn wat werkt en wat niet.

Hoe mensen op elkaar reageren in een professionele setting is van groot belang voor de manier waarop mensen samenwerken. Iedereen uit zich op zijn of haar manier. Dit kan zijn wanneer jij jezelf presenteert, een discussie hebt maar ook als je samenwerkt of iemands gesprekspartner bent.

Tijdens deze training kijken we hoe jij jezelf neerzet, hoe jij daarmee op anderen overkomt en hoe zij vervolgens op jou reageren.We gaan kijken naar oorzaken van gedrag en motieven die daaraan ten grondslag kunnen liggen. Waarom uit jij je op een bepaalde manier, wat is de oorzaak hiervan en wat vind je hiervan? Ook onderzoeken we de discrepantie tussen het beeld wat jij van jezelf hebt en hoe anderen jou waarnemen.

Na het volgen van deze training ben je zelf beter in staat te reflecteren op eigen gedrag én hoe je dit inzet afhankelijk van wat de omgeving van je vraagt. Ook weet je effectiever om te gaan met reacties van anderen doordat je deze beter op waarde weet te schatten.

 

Sociale media voor wetenschappers
 Sociale media voor zelfstandigen en kleine ondernemingen
Tijdens deze training leer je hoe je als wetenschapper actief kunt worden op sociale netwerken en welke online strategie het beste past bij jouw situatie. Hoe kun je platforms als LinkedIn, Facebook en Twitter effectief inzetten om je profiel en netwerk als wetenschapper te versterken?

Sociale netwerken zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook in de academische wereld hebben ze hun intrede gedaan, al weten wetenschappers deze kanalen vaak nog niet optimaal te benutten – of zijn ze er in het geheel nog niet aan begonnen. Dit terwijl de inzet van sociale media steeds belangrijker en zelfs bijna onmisbaar is geworden voor de moderne wetenschapper.

Deze training geeft je concrete tools en praktische tips om jezelf via sociale media te presenteren en profileren als wetenschapper en je academisch netwerk uit te breiden en te versterken. Ook is er de mogelijkheid om na te gaan of andere online uitingen wat voor je zijn, zoals een eigen website, blog of nieuwsbrief.

Tijdens deze training leer je hoe je als zelfstandige professional of kleine onderneming actief kunt worden op sociale netwerken en welke online strategie het beste past bij jouw onderneming. Hoe kun je platforms als LinkedIn, Facebook en Twitter effectief inzetten om je bedrijf, instelling of organisatie te positioneren?

Sociale netwerken zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook in de zakelijke wereld worden ze volop gebruikt. Elk groot bedrijf heeft tegenwoordig wel een social media team om de online zichtbaarheid voor, communicatie met en gemeenschap van (potentiële) klanten te optimaliseren. Kleine en middelgrote ondernemingen, en in het bijzonder zelfstandigen, hebben meestal echter geen of weinig budget voor marketing, waardoor ze vaak niet aan sociale media doen of het er ‘even’ bij doen. Hierdoor laten ze veel mogelijkheden onbenut om zichtbaarheid bij en binding met publiek, klanten of potentiële opdrachtgevers te creëren.

Deze training geeft je concrete handvatten en praktische tips om je onderneming via sociale media te profileren en je publiek te vergroten. Je leert welke mogelijkheden er zijn om je online zichtbaarheid te vergroten en meer klanten te trekken op een manier die bij jouw onderneming past.